Kompenzációs terv
 
GrEnBu Inc. Kompenzációs terv
 
Üzleti Csomagok
A Grenbu Kompenzációs terv 8 (nyolc) bevételi forrása:
1. Közvetlen értékesítési (Direkt) Jutalék
2. Hálózati (Csoportforgalom után járó) Jutalék
3. Felminõsítési (Upgrade) Jutalék
4. Matching (Követõ) Bónusz
5. Vezetõi Jutalék
6. Vezetõi Bónusz
7. Lakásértékesítési („Passzív”) Jutalék
8. Gyorsindulási (Start Promóciós) Bónusz
 
Üzleti Csomagok
 
 
 
Üzleti csomagok

Összeg

Webiroda és ajánlói link

Jutalék jogosultság

Oktatási anyagok

Stock Option

Bankkártya

1.

Támogatói

50 USD

igen

-

-

-

-

2.

Alap

100 USD

igen

igen

igen

-

-

3.

Bronz

500 USD

igen

igen

igen

30%

-

4.

Ezüst

1.000 USD

igen

igen

igen

40%

igen

5.

Arany

2.000 USD

igen

igen

igen

50%

igen

6.

Platina

10.000 USD

igen

igen

igen

60%

igen

7.

Gyémánt
/No limit/

+20.000 USD

igen

igen

igen

65%

igen

Az összes Üzleti Csomagra vonatkozik, hogy a csomagok díja egyszeri költség. Bárki, bármikor, bármelyik Üzleti Csomagból bármennyit vásárolhat mennyiségi és idõkorlát megkötése nélkül.
A csomagokra az alábbi jogosultságok vonatkoznak.
 
1. Támogatói Csomag:
 
Jogosít webiroda és ajánlói link, a rendszeren belüli online közösségi platform teljes körû használatára, valamint lakások bérlésére és vásárlására.
 
2. Alap Csomag:
 
Jogosít webiroda és ajánlói link, a rendszeren belüli online közösségi platform teljes körû használatára, valamint lakások bérlésére, vásárlására és bérlõk, vásárlók utáni Lakásértékesítési („Passzív”) jutalék megszerzésére. Jogosít Közvetlen (Direkt) Jutalék megszerzésére, és a webirodában található induló oktatási anyagok teljes körû felhasználására. Jogosít saját költségen dombornyomott Mastercard bankkártya rendelésére a webirodán keresztül.
 
3. Bronz Csomag:
 
Jogosít webiroda és ajánlói link, a rendszeren belüli online közösségi platform teljes körû használatára, valamint lakások bérlésére, vásárlására és bérlõk, vásárlók utáni Lakásértékesítési („Passzív”) jutalék megszerzésére. Jogosít Közvetlen (Direkt) Jutalék megszerzésére, és a webirodában található induló oktatási anyagok teljes körû felhasználására. Jogosít saját költségen dombornyomott Mastercard bankkártya rendelésére a webirodán keresztül. A Bronz Csomag megvásárlásával egyidõben a csomag értékének 30%-ért azaz harminc százalékáért automatikusan Stock Option-t (Jövõbeli Részvénybizonylat Opciót) kap a Tag az aktuális árfolyamnak megfelelõ mennyiségben.
 
4. Ezüst Csomag:
 
Jogosít webiroda és ajánlói link, a rendszeren belüli online közösségi platform teljes körû használatára, valamint lakások bérlésére, vásárlására és bérlõk, vásárlók utáni Lakásértékesítési („Passzív”) jutalék megszerzésére. Jogosít Közvetlen (Direkt) Jutalék megszerzésére, és a webirodában található induló oktatási anyagok teljes körû felhasználására. Jogosít a cég költségén dombornyomott Mastercard bankkártya rendelésére a webirodán keresztül. Az Ezüst Csomag megvásárlásával egyidõben a csomag értékének 40%-ért azaz negyven százalékáért automatikusan Stock Option-t (Jövõbeli Részvénybizonylat Opciót) kap a Tag az aktuális árfolyamnak megfelelõ mennyiségben.
 
5. Arany Csomag:
 
Jogosít webiroda és ajánlói link, a rendszeren belüli online közösségi platform teljes körû használatára, valamint lakások bérlésére, vásárlására és bérlõk, vásárlók utáni Lakásértékesítési („Passzív”) jutalék megszerzésére. Jogosít Közvetlen (Direkt) Jutalék megszerzésére, és a webirodában található induló oktatási anyagok teljes körû felhasználására. Jogosít a cég költségén dombornyomott Mastercard bankkártya rendelésére a webirodán keresztül. Az Arany Csomag megvásárlásával egyidõben a csomag értékének 50%-ért azaz ötven százalékáért automatikusan Stock Option-t (Jövõbeli Részvénybizonylat Opciót) kap a Tag az aktuális árfolyamnak megfelelõ mennyiségben.
 
6. Platina Csomag:
 
Jogosít webiroda és ajánlói link, a rendszeren belüli online közösségi platform teljes körû használatára, valamint lakások bérlésére, vásárlására és bérlõk, vásárlók utáni Lakásértékesítési („Passzív”) jutalék megszerzésére. Jogosít Közvetlen (Direkt) Jutalék megszerzésére, és a webirodában található induló oktatási anyagok teljes körû felhasználására. Jogosít a cég költségén dombornyomott Mastercard bankkártya rendelésére a webirodán keresztül.  A Platina Csomag megvásárlásával egyidõben a csomag értékének 60%-ért azaz hatvan százalékáért automatikusan Stock Option-t (Jövõbeli Részvénybizonylat Opciót) kap a Tag az aktuális árfolyamnak megfelelõ mennyiségben.
 
7. Gyémánt Csomag:
 
Jogosít webiroda és ajánlói link, a rendszeren belüli online közösségi platform teljes körû használatára, valamint lakások bérlésére, vásárlására és bérlõk, vásárlók utáni Lakásértékesítési („Passzív”) jutalék megszerzésére. Jogosít Közvetlen (Direkt) Jutalék megszerzésére, és a webirodában található induló oktatási anyagok teljes körû felhasználására. Jogosít a cég költségén dombornyomott Mastercard bankkártya rendelésére a webirodán keresztül. A Gyémánt Csomag megvásárlásával egyidõben a csomag értékének 65%-ért azaz hatvanöt százalékáért automatikusan Stock Option-t (Jövõbeli Részvénybizonylat Opciót) kap a Tag az aktuális árfolyamnak megfelelõ mennyiségben.
 
1. Közvetlen értékesítési (Direkt) Jutalék
 
Minden a Tag által személyesen szponzorált tag vásárlásai után Közvetlen (Direkt) jutalékban részesül a szponzora.
Ennek mértéke a személyesen szponzorált tag által megvásárolt Üzleti Csomag (ok) összegének a 12%-a.
 
A jutalékjogosultság feltétele, hogy a szponzor legalább „Alap” Üzleti Csomaggal rendelkezzen.
 
A jutalék 80%-a azonnal jóváíródik a jutalékszámlán. Ezt az összeget a heti zárás után, mely minden pénteken, kelet-európai idõ szerint 24 órakor történik, minden vasárnap, kelet-európai idõ szerint 24 óráig van lehetõség kiutalni a jutalékszámláról a megadott bankkártyára, vagy bankszámlára.
 
A jutalék 20%-a azonnal jóváíródik a részvényszámlán, melyet nem kötelezõ azonnal felhasználni. Ezen a számlán halmozódó összeg erejéig joga van a Tagnak bármikor részvényopciókat vásárolni a Grenbu-tól, vagy a belsõ kereskedelmi platformon keresztül, az aktuális árfolyamon.
 
2. Hálózati (Csoportforgalom után járó) Jutalék
 
A jutalék kiszámításának a módja: két üzleti ág közül a kisebbik csoport egy üzleti ciklus (egy hét) alatt keletkezett forgalmának a 10%-a Hálózati Jutalék, mely forgalom kétszerese kerül levonásra a nagyobbik csoport egy üzleti ciklus alatt keletkezett forgalmából. Amennyiben a nagyobbik csoport forgalma nem éri el a kisebbik csoport forgalmának kétszeresét, úgy a nagyobbik csoport forgalmát osztani kell kettõvel, és a kapott összeget kell a jutalék alapjának tekinteni, valamint levonni a kisebbik csoport forgalmából is. A maradék csoportforgalom átgördül a következõ üzleti ciklusba.
 
Hálózati jutalékra akkor válik a Tag jogosulttá, ha mindkét üzleti ágában rendelkezik legalább 1(egy) közvetlen szponzorálttal, akik minimum „ Bronz”, vagy annál nagyobb Üzleti Csomagot vásároltak rajta keresztül.
 
A jutalék 80%-a a heti zárást követõen, mely minden pénteken, kelet-európai idõ szerint 24 órakor történik, íródik jóvá a jutalékszámlán. Ezt az összeget a heti zárás után minden vasárnap, kelet-európai idõ szerint 24 óráig van lehetõség kiutalni a jutalékszámláról a bankkártyára, vagy a bankszámlára.
 
A jutalék 20%-a azonnal jóváíródik a részvényszámlán, melyet nem kötelezõazonnal felhasználni. Ezen a számlán halmozódó összeg erejéig a Tagnak joga van bármikor részvényopciókat vásárolni a Grenbu-tól, vagy a belsõ kereskedelmi platformon keresztül, az aktuálisárfolyamon.
 
A Hálózati Jutalékra az alábbi táblázatban található heti kereseti limit vonatkozik.
 

Üzleti csomagok

Heti kereseti limit

Alap Csomag

500 USD

Bronz Csomag

2.000 USD

Ezüst Csomag

5.000 USD

Arany Csomag

10.000 USD

Platina Csomag

25.000 USD

Gyémánt Csomag

50.000 USD

 
3. Felminõsítési (Upgrade) Jutalék
 
Bármelyik üzleti csomagról (kivétel a „Gyémánt”) bármelyik üzleti csomagra bármikor fel lehet minõsíteni.
 
A felminõsítéshez fel lehet használni saját bankszámlát, vagy bankkártyát, valamint a jutalékszámlán felhalmozott jutalékot is, ha az eléri a kívánt összeget.
 
A szponzor jogosult az eredeti csomag és a felminõsített csomag különbségének a Közvetlen (Direkt) Jutalékára, melynek összege a két összeg különbségének a 12%-a. Egyéb jutalék, vagy bónusz szempontjából nem szabad figyelembe és számításba venni.
 
A jutalék 80%-a azonnal jóváíródik a jutalékszámlán. Ezt az összeget a heti zárás után, mely minden pénteken, kelet-európai idõ szerint 24 órakor történik, minden vasárnap, kelet-európai idõ szerint 24 óráig van lehetõségea Tagnak kiutalni a jutalékszámláról a megadott bankkártyára, vagy bankszámlára.
 
A jutalék 20%-a azonnal jóváíródik a részvényszámlán, melyet nem kötelezõ azonnal felhasználni. Ezen a számlán halmozódó összeg erejéig joga van a Tagnak bármikor részvényopciókat vásárolni a Grenbu-tól, vagy a belsõ kereskedelmi platformon keresztül, az aktuális árfolyamon.
 
1 BV= 1 USD (USA dollár)
 
Felminõsítés esetén a Stock Option részvényeket a felminõsítõ arányosan kapja meg. Pl: ha valaki bronz csomaggal lép be, abban az esetben 1.500 db. részvényopciót kap. Ha felminõsít ezüst csomagra, akkor csak 2.000 db. részvényopciót kap, hiszen a két csomag közötti összeg 500 USD, tehát az 500 USD 40%-át kapja meg részvényopcióban. Mindig a két csomag közötti összegbõl lehet kiszámítani a a felsõbb csomag %-os arányát, és ez alapján kell a Stock Option részvények számát kiszámítani.
 
4. Matching (Követõ) Bónusz
 
Kétféle Matching (Követõ) Bónuszra szerezhet jogosultságot a Tag.
 
1. Ha rendelkezik 4 (négy), minimum „Alap” Csomaggal rendelkezõ közvetlen, általa szponzorált munkatárssal, ebben az esetben jogosult az õ Közvetlen (Direkt) Jutalékaiknak a 10%-ára, mint Matching (Követõ) Bónuszra.
 
2. Ha rendelkezik 8 (nyolc, vagy annál több minimum „Alap” Csomaggal rendelkezõ közvetlen, általa szponzorált munkatárssal, ebben az esetben jogosult az õ Közvetlen (Direkt) Jutalékaiknak a 10%-ára, valamint az õ közvetlen szponzoráltjaik Közvetlen (Direkt) Jutalékaiknak a 10%-ára is, mint Matching (Követõ) Bónuszra.
 
 
A jutalék 80%-a a heti zárást követõen, mely minden pénteken, kelet-európai idõ szerint 24 órakor történik, íródik jóvá a jutalékszámlán. Ezt az összeget a heti zárás után minden vasárnap, kelet-európai idõ szerint  24 óráig van lehetõsége a Tagnak kiutalni a jutalékszámláról a megadott bankkártyára, vagy bankszámlára.
 
A jutalék 20%-a azonnal jóváíródik a részvényszámlán, melyet nem kötelezõ azonnal felhasználni. Ezen a számlán halmozódó összeg erejéig joga van a Tagnak van bármikor részvényopciókat vásárolni a belsõ kereskedelmi platformon keresztül az aktuális árfolyamon.
 
 
5. Vezetõi Jutalék
 

Vezetõi Szint

Kisebb Csoport Teljesítménye

 RED LEADER

5.000 BV

ORANGE LEADER

15.000 BV

YELLOW LEADER

45.000 BV

GREEN LEADER

150.000 BV

BLUE LEADER

450.000 BV

INDIGO LEADER

1.350.000 BV

VIOLET LEADER

4.000.000 BV

WHITE LEADER

12.000.000 BV

A jutalékjogosultság feltétele: minimum „ORANGE LEADER” vezetõi szint megléte.
 
A vezetõi szintek elérése kizárólag a kisebb csoport mindenkori forgalmainak összegétõl függ, nincs idõbeni korlátja a különbözõ vezetõi szintek elérésének.
Ha valaki elér egy adott vezetõi szintet, onnan nem lehet alsóbb vezetõi szintre visszaesni.
 
A Vezetõi Jutalék valamennyi közvetlen munkatárs és az õ közvetlen munkatársainak a Hálózati jutaléka után jár 7 generációs mélységig.
 

Vezetõi Szint

ORANGE

YELLOW

GREEN

BLUE

INDIGO

VIOLET

WHITE

1. gen. mélység

8 %

8 %

8 %

8 %

8 %

8 %

8 %

2. gen. mélység

-

7 %

7 %

7 %

7 %

7 %

7 %

3. gen. mélység

-

-

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

4. gen. mélység

-

-

-

4 %

4 %

4 %

4 %

5. gen. mélység

-

-

-

-

3 %

3 %

3 %

6. gen. mélység

-

-

-

-

-

2 %

2 %

7. gen. mélység

-

-

-

-

-

-

1 %

Összesen

8 %

15 %

20 %

24 %

27 %

29 %

30 %

A jutalék 80%-a a heti zárást követõen, mely minden pénteken, kelet-európai idõ szerint 24 órakor történik, íródik jóvá a jutalékszámlán. Ezt az összeget a heti zárás után minden vasárnap, kelet-európai idõ szerint 24 óráig van lehetõség kiutalni a jutalékszámláról a megadott bankkártyára, vagy bankszámlára.
 
A jutalék 20%-a azonnal jóváíródik a részvényszámlán, melyet nem kötelezõ azonnal felhasználni. Ezen a számlán halmozódó összeg erejéig joga van a Tagnak bármikor részvényopciókat vásárolni a Grenbu-tól, vagy a belsõ kereskedelmi platformon keresztül, az aktuális árfolyamon.
 
6. Vezetõi Bónusz
 
A különbözõ vezetõi szinteket Vezetõi Bónusz ajándékokkal jutalmazza a Grenbu.
1. RED LEADER: CROSS Arany Golyóstoll díszdobozban.
2. ORANGE LEADER: DOXA nõi illetve férfi karóra.
3. YELLOW LEADER: APPLE IPHONE 5 mobiltelefon.
4. GREEN LEADER: APPLE MACBOOK laptop.
5. BLUE LEADER: LUXUS UTAZÁS  5.000.- azaz ötezer USD értékben.
6. INDIGO LEADER: LUXUS AUTÓ finanszírozás 80-100.000.- azaz nyolcvan-százezer USD értékû autó esetében.
7. VIOLET LEADER: LUXUS PASSZÍVHÁZ finanszírozás 200.000.- azaz kétszázezer USD értékben.
8. WHITE LEADER: 1.000.000.- USD készpénz + a cég éves bevételének 1%-a szétosztásra kerül évente a WHITE LEADER-ek között.
 
7. Lakásértékesítési („Passzív) Jutalék
 
A cég által felépített és forgalmazott lakások értékesítésébõl az alábbi jutalékokra szerezhet a Tag jogosultságot:
1. Eladás esetén a vételár 3%, azaz három százalék a közvetítõi jutalék. A jutalék teljes összege a jutalékszámlán íródik jóvá a vételár megfizetésétõl számított 8 napon belül.
2. Abban az esetben, ha a bérlõ a Tag által kerül a rendszerbe, és rajta keresztül köti meg a céggel a határozatlan vagy határozott idejû bérleti szerzõdést, a bérlõ havi bérleti díjának az 5%-a, azaz öt százaléka a jutalék összege, melyre addig jogosult a Tag, míg ez a bérleti jogviszony fennáll a bérlõ és a Grenbu között. A jutalék minden hónapban a bérlõ által befizetett havi bérleti díj beérkezése után 8 napon belül íródik jóvá a jutalékszámlán.
3. Abban az esetben, ha a tartósbérlõ a Tag által kerül a rendszerbe, és rajta keresztül köti meg a tartósbérleti szerzõdést, a bérlõ havi bérleti díjának a 10%-a, azaz tíz százaléka a jutalék összege, melyre addig jogosult a Tag, míg ez a bérleti jogviszony fennáll a tartósbérlõ és a Grenbu között. A jutalék minden hónapban a bérlõ által befizetett havi bérleti díj beérkezése után 8 napon belül íródik jóvá a jutalékszámlán.
 
8. Gyorsindulási (Start Promóciós) Bónusz
 
Kétféle Gyorsindulási (Start Promóciós) Bónuszra lehet a Tag jogosult.
1. Abban az esetben, ha a regisztrációtól számított 30 napon belül, mindegy milyen összetételben legalább 20.000.- azaz húszezer USD KÖZVETLEN forgalmat generál az Üzleti Csomagok értékesítésébõl, 500.- azaz ötszáz USD Extra Jutalékra lesz jogosult. Ez minden egyéb jutalékon és bónuszon felül jár. Ez az összeg a 30 nap lejárta utáni elsõ heti zárás alkalmával kerül jóváírásra teljes összegben a jutalékszámlán.
2. Abban az esetben, ha a regisztrációtól számított 30 napon belül, minimum 10 db., azaz tíz db. legalább „Arany Üzleti Csomagot” értékesít a Tag, 1.000.- azaz egyezer USD Extra Jutalékra lesz jogosult. Ez minden egyéb jogos jutalékon és bónuszon felül jár. Ez az összeg a 30 nap lejárta utáni elsõ heti zárás alkalmával kerül jóváírásra teljes összegben a jutalékszámlán.
Ezen Kompenzációs Terv 2012. november 06.-én lép érvénybe.


Vissza a kezdõloldalra


Regisztráció az alábbi linken:
http://grenbu.com/content/udvozoljuk?referer=Varsanyi

iratkozz fel ránk facebook-on : http://www.facebook.com/Grenbu
GRENBU Inc.
82001 Cheyenne, 1712 Pioneer Ave Ste 201
Wyoming, USA